Algemene voorwaarden

Aan de inhoud van de vragenlijsten en de website www.kidsdoenmee.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Voeding Leeft kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze vragenlijsten en website. Het opvolgen van het eetprogramma geschiedt op eigen risico. Raadpleeg bij twijfel altijd een deskundige.

Voor een specifiek op uw kind toegespitst dieet, en bij ziekte en/of gebruik van medicatie, dient u ten allen tijde contact op te nemen met een diëtist of (huis)arts. Stichting Voeding Leeft is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die ontstaat door het meedoen aan het project Kids doen Mijn Eet Experiment.

Stichting Voeding Leeft zal zeer vertrouwelijk met de persoonsgegevens van uw kind en bijzondere persoonsgegevens m.b.t. zijn of haar gezondheid omgaan. Het doel van het verzamelen en analyseren van deze persoonsgegevens is om ze geanonimiseerd te gebruiken voor rapportages voor de leerkracht, derden en om in contact te kunnen treden met uw zoon of dochter als daarvoor apart expliciet toestemming is gegeven in de afsluitende vragenlijst (conform de opt-in wetgeving).

 

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verschaft u Stichting Voeding Leeft uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor het verzamelen en analyseren van deze gegevens. De gegevensverwerking is aangemeld bij de wettelijke toezichthouder, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Haarlem.